MTO enquete 2015

Beste collega,

Graag stellen wij je een aantal vragen voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015. Je kunt voor de vragen 2 t/m 7 een schoolcijfer van 1 t/m 10 geven. Bij vraag 9 en 10 mag je twee antwoorden geven. Bij Vraag 11 kan je opmerkingen, suggesties of tips plaatsen.
Als je de vragen hebt beantwoord, kun je verder om jouw loonstrook te bekijken.

Bij voorbaat dank voor jouw antwoorden.

Vragen
1. In welke provincie ben je werkzaam? 
2. Ben je tevreden over je werk bij Dolmans?
 
3. Ben je tevreden over de communicatie met jouw leidinggevende?
 
4. Ben je tevreden over de begeleiding die je krijgt om je taak uit te voeren?
 
5. Ben je tevreden over de cursus/opleidingsmogelijkheden die je worden aangeboden door Dolmans?
 
6. Ben je tevreden over de middelen / het materiaal waarmee je werkt?
 
7. Welk cijfer geef je aan Dolmans Facilitaire Diensten als werkgever?
 
8. Ben je bekend met het beleid van Dolmans voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?
 
9. Welke 2 items vind je het meest belangrijk binnen de MVO-doelstelling "Samenwerken bij Dolmans"?10. Welke 2 items vind je het meest belangrijk binnen de MVO-doelstelling "Betrokken zijn bij het milieu"?11. Heb je nog aanvullende opmerkingen/suggesties/tips?